JunnuDynis2023

Täytä tiedot

  • Ticket Name

    Kaveritoiveet pyritään toteuttamaan vähintään yhden toivotun kaverin osalta.

    Huom. Leirin turvallisuuden tähden on erittäin tärkeää ilmoittaa pitkäaikaissairaudet, lääkitykset ja muut leiriin vaikuttavat asiat. Esim autismin kirjo, diabetes, astma, mielenterveyden haasteet jne. Tietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ilmoittamatta jättäminen on niin vakava asia, että saatamme poistaa leiriltä henkilön, jonka terveysriski ilmenee vasta leirin aikana.

    Puhelimen käyttöä rajoitetaan ohjelman aikana sekä yöaikaan. Jos leiriläinen tarvitsee puhelinta näissä tilanteissa, ota yhteyttä leirinjohtajaan ennen leiriä.